Caresine EHR /EMR Medisch Dossier

Een elektronisch gezondheidsdossier(HER) en Medisch dossier (MER) en praktisch beheer. Dit product regelt de dagelijkse running van een medische praktijk. Het houdt ook medische informatie bij die door het gezondheidspersoneel kan worden geconsulteerd.
EHR en EMR gezondheidsinformatiesystemen en management van de medische praktijk kunnen een meerwaarde beteken en verbeteren efficiëntie en kwaliteit van de zorgverlening en verminderen de kosten.


Behalve andere data bevat een EHR :

  • IInformatie over de patiënt.

  • Informatie over bezoeken aan zorgverleners.

  • Allergieën en risico’s.

  • Verzekeringsinformatie.

  • Anamnese en ziekten.

  • Medicatielijst .

  • Afspraken van de patiënt.

  • Labo en onderzoeken .


Kenmerken van het product.

  • Efficiënt opslaan en beschikken over gezondheidsdossier.

  • Minder kosten, sluit aan bij het programma de Wolk (Cloud) en vermijd hardware kosten.

  • Maakt uw formulieren aan voor consultatie en huisbezoeken.

  • Regelt uw afspraken en beschikbaarheid in real-time.

  • Web-based, dus altijd beschikbaar vanuit huis of de praktijk.

  • Maakt patiënten ID cards aan.

  • Interface gebruiksvriendelijk voor dokter.

  • Regelt e-mails en verwijsbrieven.

  • Regelt de medische gang van zaken : in- en uitchecken van patiënten in wachtkamer.

  • Facturatie en verslagen na het werk.

  • Toegankelijk vanuit PC, laptop, tablet ( bv. iPad) en smart phones.

  • Veeltalige interface : Nederlands, Frans en Engels .